söndag 15 november 2009

MAF-tider och 5 km-tider i maxtempo

Vid frukosten i morse ägnade jag mig åt att begrunda en tabell som finns i Maffetones bok Träna för livet på sidan 98. Där kan man utifrån givna resultat under första kilometern i ett MAF-test göra en uppskattning om vilken tid man bör få vid ett lopp på fem kilometer i maxfart. Tabellen ser ut så här:

MAF (min          5 km-lopp               5 km Tid
per km)              Hastighet

6.15                     4.40                       23.20
5.30                     4.20                       21.45
5.15                     4.10                       20.58
5.00                     4.00                       20.12
4.40                     3.45                       18.38
4.20                     3.30*                     17.05
4.00                     3.15                       16.19
3.45                     3.05                       15.32

*) Denna siffra är korrigerad fem sekunder uppåt eftersom den sticker ut när data plottas. Antagligen har Maffeton gjort något galet där. Om siffran istället är 3.30 så ser plotten snygg ut.

Utifrån denna tabell skulle jag, om jag maxade, springa 5 km på c:a 22 minuter, eftersom jag ligger på 5.38-tempo under min första MAF-test-kilometer. Jag borde klara bättre än så!

Eftersom jag är statistiker frestades jag av att göra en regression av siffrorna. Utifrån plotten kunde jag konstatera att en vanlig linjär regression inte skulle fungera så jag provade istället med en exponetiell modell.

MAX = 99.48*1.0029^MAF                                                  (1)

Detta läser man ut som: MAX-hastigheten = 99.48 gånger 1.0029 upphöjt i MAF-hastigheten.

MAX-hastigheten ges i sekunder och måste omvandlas till minuter efter att formeln har använts. Likaså måste MAF-hastigheten anges i sekunder. Som räkneexempel kan jag ta min MAF-hastighet (325 sekunder per kilometer för första kilometern) för att beräkna min MAX-hastighet:

MAX = 99.48*1.0029^325 = 255 sekunder som motsvarar 4.15 per kilometer.

Min modell (1) ovan ger följande tabell för MAX-tempo (med samma MAF-tider) efter att ha omvandlat sekunder till minuter.

MAF (Min per             5 km-lopp         5 km Tid
kilometer)                     Hastighet

6.15                               4.55                   24.33               
5.30                               4.19                   21.33
5.15                               4.08                   20.39
5.00                               3.57                   19.45
4.40                               3.44                   18.39
4.20                               3.31                   17.36
4.00                               3.19                   16.36
3.45                               3.10                   15.54

Formeln överskattar ganska mycket för det största och det minsta värdet men annars ser det skapligt ut. Antagligen skulle en annan regressionsmodell beskriva datat bättre, men det lämnar jag åt någon annan att undersöka. Jag ägnade bara detta en dryg kvart.

Detta blir allt för idag. I morgon berättar jag om helgens löpturer.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar